Thursday, 28 March 2013

Sumber Rujukan BMM 3103

  RUJUKAN BUKU: 

          Abdullah Hassan (1987). Isu-Isu Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

           Azizi Ahmad (2010). Pentaksiran Pembelajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

           Mohamad Sahari Nordin. (2002). Pengujian dan Penaksiran di Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

            Mokhtar Ismail (2009). Pentaksiran Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

             Mok Soon Sang (2010). Pedagogi Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

             Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Miskon (2010). Guru Dan Cabaran Semasa. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd

RUJUKAN INTERNET:

         Buku Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. (2012). Retrieved Mac     28, 2013, from http://www.moe.gov.my

         Modul_PPG_Semester_2/BMM3103_Pentaksiran_Bahasa_Melayu_SR. (2012,   Januari). Retrieved Februari 11, 2013, from http://www.lmsipda.net.

malaycivilization.ukm.my/idc/.../padat_3217.pdf diambil pada 1 Mac 2013

diambil pada 1 Mac 2013

http://ww2.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm diambil pada
1 Mac 2013

http://amirgassi.blogspot.com/2011/09/bmm3103.html diambil pada 1 Mac 2013

Wednesday, 27 March 2013

Amali 12: Nota ringkas berkaitan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

AMALI 12


Tugasan amali : Nota ringkas berkaitan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

               Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana kuliah bagi kursus BMM 3103 iaitu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Sepanjang kursus ini dijalankan saya telah dibimbing oleh dua orang pensyarah iaitu Encik Bukhari bin Shafie dan Tn. Hj. Alias bin Sidek.

                Sepanjang pembelajaran di bilik darjah saya telah mempelajari pelbagai ilmu baru terutamanya tentang pentaksiran Bahasa Melayu. Pentaksiran di sini boleh juga membawa maksud penilaian atau pengujian dan juga pengukuran. Oleh itu, melalui subjek ini saya selaku bakal guru dapat mengetahui sejauh mana kemahiran bahasa bagi seorang murid.

                Sewaktu kuliah, pensyarah telah memberikan penyampaian pengajaran dengan sangat professional. Mereka telah memberikan maklumat dengan teknik pembentangan slide powerpoint dan juga soal jawab. Selain itu, saya juga mempelajari tentang aspek pentaksiran bahasa melalui aktiviti amali yang telah dijalankan. Aktiviti amali yang dijalankan amat menarik minat saya tentang kursus ini. Antaranya saya dapat belajar cara-cara untuk menilai kemahiran seseorang terutamanya murid untuk bersajak. Aspek-aspek penilaian seperti kemahiran mendeklamasikan sajak, nada suara, gerak badan dan lain-lain lagi perlulah diambil perhatian sewaktu menjalankan penilaian.

                Selain itu, aktiviti-aktiviti lansung yang dijalankan seperti membina pantun dan sajak juga dapat menajamkan pemikiran saya untuk bertindak cepat. Selain itu, kami juga dapat melihat bagaimana pensyarah menilai kemampuan atau kemahiran bahasa kami.

                Secara keseluruhannya pembelajaran di kelas telah memberikan pelbagai pengalaman yang menarik dan dapat membantu saya memperoleh ilmu mengenai kursus tersebut.

 

Amali 11: Catatan ringkas tentang blog yang telah dibina

AMALI 11


Tugasan amali : Pelajar membuat brosur, iklan, poster, web, dan power point berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Aktiviti ini berkaitan dengan blog anda. Masukkan catatan ringkas tentang blog anda.Ini Blog Saya from Irsyad Isa


BORANG PENILAIAN BLOG 
 

Borang penilaian blog from Irsyad Isa

PERHATIAN ^_^
Kepada semua pengunjung yang telah singgah ke laman blog saya ini. Sila isi dan emelkan borang penilaian blog untuk mengetahui maklumbalas anda dan tujuan penambahbaikan. 

Emel: irsyadmiorisa@gmail.com 


AMALI 12<< Klik sini  

Tuesday, 26 March 2013

Amali 10: Menilai dengan menggunakan instrumen Penilaian Aktiviti Bahasa (Sajak/Ceramah/Syarahan)

AMALI 10

Bab 10: Penilaian Aktiviti Bahasa

Tugasan amali : Menilai dengan menggunakan instrumen Penilaian Aktiviti Bahasa (Sajak/ Ceramah/ Syarahan)

SAJAK KEMANUSIAAN
Tugasan: Hasilkan sebuah sajak yang bertemakan kemanusiaan.


Sajak kemanusiaan from Irsyad Isa


SAJAK: GURU OH GURU
Berdasarkan video sajak yang telah dipilih, sebuah penilaian akan dibuat dengan menggunakan Instrumen Penilaian Aktviti Bahasa.INSTRUMEN PENILAIAN SAJAK


Amali 9: Membina instrumen dan bahan untuk kemahiran membaca

AMALI 9

Bab 9: Penilaian Kemahiran Bahasa


Tugasan amali : Membina instrumen an bahan bagi penilaian Kemahiran MembacaAmali 8: Bina instrumen penilaian tugasan projek dan kertas kerja

AMALI 8

Bab 8: Kaedah Penilaian Bahasa (Projek dan Kertas Kerja)

Tugasan amali : Membina instrumen penilaian bagi tugasan projek dan kertas kerja


A. Membina instrumen penilaian bagi projek.


 
Amali 8 from Irsyad IsaB. Membina instrumen penilaian bagi kertas kerja.Amali 7: Kontrak Pembelajaran

AMALI 7

Bab 5: Kaedah Penilaian Bahasa

Tugasan amali : Membina instrumen penilaian melalui projek.

Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran.